LẮP BACKDROP, PHÔNG CƯỚI, PHÔNG HỘI NGHỊ NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN