THẺ TÊN NHÂN VIÊN – LOGO CÀI ÁO

  • Chất liệu: Inox xước, inox bóng
  • Màu: Trắng bạc
  • Quy cách: in UV – Ăn mòn 
  • Kích thước: Tùy chỉnh