BIỂN CÔNG TY BẰNG ĐỒNG, TẠO KHÁC BIỆT

  • Chất liệu: Đồng
  • Màu: Đồng 
  • Quy cách: in UV – Ăn mòn
  • KT: 30cm x 20cm (KT khác dưới mô tả)
  • Miếng dán cố định gắn: Có
  • Miễn phí gắn biển nội thành: Có