BIỂN PHÒNG CÔNG TY

  • Chất liệu: Mica, Inox 
  • Màu: Mica, Inox 
  • Quy cách: in UV – Ăn mòn
  • KT: 30cm x 15cm (KT khác dưới mô tả)
  • Miếng dán cố định gắn: Có
  • Miễn phí gắn biển nội thành: Có